شنبه 23 تیر 1403

انواع و نامگذاری کانتینرهای بار خشک دریایی

انواع کانتینرهای دریایی

لیست رمزگشایی زیر شامل رایج‌ترین نام‌گذاری‌های انواع کانتینر است. انواع اصلی کانتینرهای دریایی معمولاً به اختصار به شرح زیر هستند:

 • ST (Standart)، GP (General Purpose) و  DV (Dry Van): کانتینرهای استاندارد بار خشک دریایی از نوع جهانی
 • HC (High Cube): کانتیتر بلند
 • PW (Pallet Wide): کانتینر بزرگتر از استاندارد است
 • OT (Open Top): کانتینر با رویه باز ساخته شده از سایبان برزنتی
 • (Hard Top) HT: کانتینر با سقف فلزی بازشو
 • UP (Upgrade): کانتینر تقویت‌شده با افزایش استحکام
 • (Flat Rack) FR و (Platform) PL: سکوهای کانتینری

کشتی کانتینری

کشتی کانتینری

نامگذاری کانتینرهای محموله خشک دریایی

سیستم اصلی شناسایی کانتینرهای دریایی از عناصر اصلی زیر تشکیل شده‌است:

 • کد مالک: سه حرفی
 • شناسه دسته تجهیزات: تک حرفی
 • شماره سریال: شش عدد عربی
 • شماره چک: یک رقم عربی

کد مالک از سه حرف بزرگ الفبای لاتین تشکیل شده‌است. این کد منحصر به فرد است و در دفتر بین‌المللی کانتینر  BIC (Bureau of International Containers) ثبت شده‌است. ثبت نام مستقیماً در دفتر بین‌المللی کانتینر یا توسط سازمان‌های ثبت ملی و شعبه‌های دفتر بین‌المللی کانتینر یا در روسیه یا توسط ثبت دریایی کشتیرانی فدراسیون روسیه NRO (National Registration Organisation) انجام می‌شود.

شناسه دسته تجهیزات شامل یک حرف بزرگ از الفبای لاتین است:

 • U: برای همه کانتینرهای باری
 • J: برای تجهیزات متحرک مربوط به کانتینرهای باری
 • Z: برای تریلر و شاسی
 • R: برای کانتینرهای یخچال‌دار

شماره سریال کانتینر (serial number) از شش عدد عربی تشکیل شده‌است. اگر تعداد ارقام شماره سریال برابر با شش نباشد، قبل از این ارقام، به جای رقم‌های مفقود صفر قرار می‌گیرد تا تعداد ارقام شماره سریال برابر با شش باشد (به عنوان مثال، اگر از اعداد 1234 استفاده می‌شود، شماره سریال باید 001234 باشد).

شماره چک (check digit) وسیله‌ای برای تأیید صحت کد مالک و شماره سریال است. شماره کنترل فقط به کد مالک، شناسه دسته تجهیزات و شماره سریال کانتینرهای دریایی مربوط می‌شود.

نامگذاری کانتینرهای دریایی

نامگذاری کانتینر دریایی

عناوین و اصطلاحات برای حمل‌ونقل کانتینری

TEU (Twenty foot Equivalent Unit): نماد یک کانتینر 20 فوتی. واحد اندازه‌گیری برابر با حجم اشغال‌شده توسط یک کانتینر استاندارد 20 اینچی. ظرفیت یک کانتینر استاندارد 40 فوتی دو برابر TEU  است.

FEU (Fourty foot Equivalent Unit): واحد اندازه‌گیری برابر با حجم اشغال‌شده توسط یک کانتینر استاندارد 40 فوتی.

FCL (Full Container Load): ارسال یک محموله به یک گیرنده از یک یا چند فرستنده از یک بندر در یک کانتینر جداگانه.

LCL (Less than Container Load): حمل‌ونقلی که در آن محموله از چندین فرستنده به چندین گیرنده در یک کانتینر (محموله گروهی) ادغام می‌شود.

 BOF (Basic Ocean Freight): حمل‌ونقل مستقیم دریایی.

BAF  (Bunker Adjustment Factor): ضریب تغییر در قیمت نفت. این ضریب معمولاً توسط خطوط دریایی برای استفاده در یک دوره معین در جهات خاص تعیین می‌شود.

CAF (Currency Adjustment Fact): عامل تغییر نرخ ارز.

B/L (Bill of Lading): بارنامه. سندی که توسط یک خط کشتیرانی/حمل‌کننده برای یک فرستنده صادر می‌شود که تأیید می‌کند محموله برای حمل از طریق دریا و تعهد به تحویل آن به گیرنده در بندر مقصد یا مکان مورد توافق دیگر است. محموله را می‌توان به‌عنوان بخشی از محموله در یک کانتینر (LCL)،  یک کانتینر کامل (FCL)، یک محموله بارگیری‌شده در چندین کانتینر یا روی عرشه و همچنین یک بار کامل کشتی (قطعه کشتی) شناسایی کرد.

ISPS (International Security Port Surcharge):  هزینه اضافی امنیتی. همراه با اقدامات پیشرفته برای اطمینان از عملکرد ایمن بنادر و حفاظت از آن‌ها.

PSS (Peak Season Surcharge): هزینه اضافی فصلی. معمولاً در فصل اوج زمانی که حجم کاری کشتی‌ها در جهت‌های خاص وجود دارد تنظیم می‌شود.

THC (Terminal Handling Charges): هزینه‌های ترمینال و خدمات جابجایی کانتینرهای دریایی در بندر مبداء/مقصد که شامل خدمات بارگیری، تخلیه، انبارداری و جابجایی کانتینر در بندر است.

WRS (War Risk Surcharge): کمک هزینه نظامی (هزینه مازاد خطر جنگ). هزینه برای خطر حمل‌ونقل در مناطقی که امکان خصومت وجود دارد.

WSC (Winter Surcharge): اضافه هزینه زمستانی (هزینه مازاد زمستانی). برای حمل‌ونقل از طریق بنادر شمالی در زمستان (معمولاً از اکتبر تا می) معتبر است که عملکرد یخ‌شکن‌ها و اقدامات ضد یخ را جبران می‌کند.

HWS / OWS (Heavy or Over Weight Surcharge): هزینه مازاد یا اضافه وزن. هزینه اضافی برای بیش از وزن استاندارد محموله، قابل اعمال برای کانتینرهای 20 فوتی. وزن استاندارد بسته به خط حمل‌ونقل بین 10 الی20 تن است.

طبقه‌بندی کانتینرهای دریایی

از نظر طول:

 • 20 فوت (6058 میلی‌متر)
 • 40 فوت (12192 میلی‌متر)
 • 45 فوت (13600 میلی‌متر)

 از نظرعرض و ارتفاع:

کانتینر استاندارد: 2.44 متر عرض و 2.6 متر ارتفاع

کانتینر دریایی استاندارد

High Cube: ارتفاع کانتینر 2.9 متر (30 سانتی‌متر افزایش ارتفاع)

کانتینر دریایی High Cube

Pallet Wide: کانتینر با عرض 2.5 متر (6 سانتی‌متر افزایش عرض) به شما امکان می‌دهد دو پالت اروپایی به عرض 120 سانتی‌متر قرار دهید

کانتینر دریایی Pallet Wide

High Cube: کانتینر با 2.5 متر عرض و 2.9 متر ارتفاع

کانتینر High Cube

انواع کانتینرهای دریایی

انواع کانتینرهای دریایی

بر اساس هدف و نوع بارگیری:

استاندارد: محبوب‌ترین کانتینرهای دریایی 20 فوتی، 40 فوتی، 45 فوتی با یک درب دوبل

کانتینر دریایی استاندارد

Bulk- Container: کانتینر برای حمل‌و نقل محموله فله خشک

کانتینر دریایی Bulk- Container

DD (Double Door): کانتینر با دو درب در دو طرف برای بارگیری/تخلیه آسان

کانتینر دریایی Double Door

Flatrack: کانتینرهای پلتفرم طراحی‌شده برای حمل‌ونقل تجهیزات/سازه‌های بزرگ

کانتینر دریایی Flatrack

(Hard Top, Hard Open Top) HT, HPT: کانتینر با قسمت بالایی سخت قابل جابجایی (که به شما امکان می‌دهد از بالا بارگیری کنید)

کانتینر دریایی HT, HPT

SD (Side Door, Open Side): کانتینر با یک یا دو درب جانبی در امتداد سمت طولی کانتینر

کانتینر دریایی SD

(Open Top) TOP: کانتینر با سقف باز، مجهز به یک پوشش نرم قابل جابجایی

کانتینر دریایی TOP

TN, TG, TD (Tank): کانتینر مخزن برای حمل‌ونقل مایعات و گازها

کانتینر دریایی TN, TG, TD

یخچال و فریزر همدما: کانتینر نگهداری و حمل‌ونقل کالاهای فاسد شدنی

کانتینر یخچال و فریزر همدما

ابعاد کانتینرهای دریایی

ابعاد کانتینرهای دریایی

 

کانتینر استاندارد 20 فوتی

کانتینر استاندارد ۲۰ فوتی

 • حداکثر وزن ناخالص: 52910 پاوند = 24000 کیلوگرم
 • کانتینر: 4585 پاوند = 2080 کیلوگرم
 • حداکثر بار: 48325 پاوند = 21920 کیلوگرم
 • ظرفیت بار (حجم): 1197.25 فوت مکعب = 33.9 مترمکعب

این نوع از کانتینرهای دریایی بسته هستند. سقف و دیوارهای مستحکم، محموله را از اثرات آب و هوا محافظت می‌کند. به دلیل سفت بودن درزها، هیچ رطوبت، گرد و غبار، نور خورشید به داخل نمی‌رود. در انتهای کانتینر یک درب عریض وجود دارد که به شما این امکان را می‌دهد بارهایی با هر اندازه‌ای را داخل آن وارد نمایید. چنین کانتینری برای حمل‌ونقل انواع کالاهای فاسد نشدنی و همچنین برای نگهداری آن‌ها طراحی شده‌است. از این کانتینر همچنین برای حمل‌ونقل بر روی ماشین‌ها یا سکوهای راه‌آهن استفاده می‌شود.

کانتینر 20 فوتی – پلتفرم (Flat Rack)

کانتینر استاندارد 20 فوتی پلتفرم

 • حداکثر وزن ناخالص: 66140 پاوند = 30480 کیلوگرم
 • کانتینر: 6500 پاوند = 2950 کیلوگرم
 • حداکثر بار: 60690 پاوند = 27530 کیلوگرم
 • ظرفیت بار (حجم): 986 فوت مکعب = 27.9 مترمکعب

این کانتینر-سکوی 20 فوتی (فلتراک) فاقد دو دیوار جانبی است، دارای یک کف و دو دیوار انتهایی است که همچنین به سمت پایین جمع می‌شوند تا راحتی بیشتری را در هنگام بارگیری و تخلیه فراهم کنند. همچنین دستگاه‌های ویژه‌ای در خود کانتینر ارائه شده‌است. برای حمل‌و‌نقل بارهای طولانی و سنگین که ابعاد آن‌ها از ابعاد یک کانتینر استاندارد بیشتر است، چنین کانتینر-سکویی در نظر گرفته شده‌است. یک کانتینر 20 فوتی یک واحد ظرفیت کانتینری TEU  (واحد معادل بیست فوتی- Twenty-foot Equivalent Unit) است. به همین دلیل بسیار مهم است که همه کانتینرهای دریایی دارای اندازه‌های استاندارد باشند.

کانتینر سر باز 20 فوتی (Open Top)

کانتینر سر باز 20 فوتی

 • حداکثر وزن ناخالص: 52910 پاوند = 24000 کیلوگرم
 • کانتینر: 5380 پاوند = 2440 کیلوگرم
 • حداکثر بار: 47520 پاوند = 21560 کیلوگرم
 • ظرفیت بار (حجم): 1133 فوت مکعب = 32 مترمکعب

کانتینرهای Open Top عمدتاً برای حمل‌ونقل کالاهایی در نظر گرفته شده‌اند که با توجه به ابعاد و همچنین سایر ویژگی‌ها فقط از بالا به صورت عمودی بارگیری می‌شوند. چنین کانتینرهایی برای محموله‌هایی استفاده می‌شوند که ارتفاع آن‌ها از یک کانتینر استاندارد بیشتر باشد. سقف این کانتینر متحرک است. در چنین کانتینری سقف می‌تواند به شکل مواد انعطاف‌پذیر، سقف قابل جابجایی سفت و سخت (گزینه کمیاب) یا برزنت باشد. برای راحتی کار در حین بارگیری، کانتینر به یک میله متقاطع بالایی قابل جابجایی، بالای درها از انتهای کانتینر مجهز شده‌است.

کانتینر یخچال 20 فوتی

کانتینر یخچال 20 فوتی

 • حداکثر وزن ناخالص: 27000 کیلوگرم
 • کانتینر: 3050 کیلوگرم
 • حداکثر بار: 23950 کیلوگرم
 • ظرفیت بار (حجم): 28 مترمکعب

کانتینرهای یخچالی از تجهیزات حمل‌ونقل ویژه محسوب می‌شوند. بیست فوتی و نسبتاً کوچک هستند. حجم داخلی 28 مترمکعب است. برای نگهداری و حمل‌ونقل کالاهای کوچک و حجیم در نظر گرفته شده‌اند. جعبه یخچال نشان‌دهنده یک قاب جوش داده شده فضایی مستحکم است. این کانتینر مجهز به یک واحد الکترونیکی برای تنظیم عملکرد آن است. حداکثر بار کانتینر کمی بیش از 20 تن است. برخلاف سایرین، کانتینر یخچال‌دار 20 فوتی عمدتاً برای دسته‌های کوچک محصولات فاسدشدنی استفاده می‌شود.

کانتینر استاندارد 40 فوتی

کانتینر استاندارد 40 فوتی

 • حداکثر وزن ناخالص: 67200 پاوند = 30480 کیلوگرم
 • کانتینر: 8600 پاوند = 3900 کیلوگرم
 • حداکثر بار: 58600 پاوند = 26580 کیلوگرم
 • ظرفیت بار (حجم): 2392 فوت مکعب = 67.7 مترمکعب

این نوع کانتینرهای دریایی سرپوشیده هستند. دیوارهای فلزی سفت و سخت و وجود سقف به شما امکان می‌دهد محموله را از شرایط آب و هوایی در امان نگه دارید. درزهای مهروموم‌ شده، از محموله در برابر رطوبت، گرد و غبار و نور خورشید محافظت می‌کنند. درب کانتینر از انتها نصب‌ شده و به‌طور ایمن قفل شده‌است. کانتینرهای 40 فوتی برای حمل‌ونقل محموله‌های کوچک و بزرگ و نگهداری طولانی مدت آن‌ها طراحی شده‌اند. آن‌ها را می‌توان هم بر روی اتومبیل‌ها و هم بر روی سکوهای راه‌آهن نصب کرد.

کانتینر سر باز  40 فوتی (Open Top)

کانتینر سر باز  40 فوتی

 • حداکثر وزن ناخالص: 79370 پاوند = 36000 کیلوگرم
 • کانتینر: 9760 پاوند = 4430 کیلوگرم
 • حداکثر بار: 69600 پاوند = 31570 کیلوگرم
 • ظرفیت بار (حجم): 2355 فوت مکعب = 66.7 مترمکعب

کانتینر روباز تخصصی 40 فوتی، عمدتاً برای حمل‌ونقل کالاهای حجیم و سنگین مانند تجهیزات ویژه در نظر گرفته شده‌است؛ همچنین برای اقلام بزرگ و سنگین که نمی‌توان آن‌ها را به روش دیگری جز با جرثقیل از بالا بارگیری نمود. حتی میله درب در کانتینرهای دریایی با سقف باز معمولاً قابل جابجایی است. این روش بارگیری و تخلیه باعث صرفه‌جویی زیادی در زمان، هزینه‌های نیروی کار و تجهیزات بارگیری می‌شود. در هنگام حمل‌ونقل، محموله از بالا توسط یک برزنت محافظت می‌شود. دیواره‌های کانتینر از فولاد موجدار ساخته شده‌اند.

کانتینر 40 فوتی – پلتفرم (Flat Rack)

کانتینر 40 فوتی - پلتفرم

 • حداکثر وزن ناخالص: 88180 پاوند = 45000 کیلوگرم
 • کانتینر: 12190 پاوند = 5530 کیلوگرم
 • حداکثر بار: 87020 پاوند = 39470 کیلوگرم
 • ظرفیت بار (حجم): 1936فوت مکعب = 54.8 مترمکعب

کانتینر-سکوی 40 فوتی (Flat Rack) به ترتیب، دو برابر کانتینر-سکوی 20 فوتی با عرض و ارتفاع مساوی و طول کمی بیش از 12 متر است. بقیه پارامترها و هدف کانتینر-سکوها یکسان است. چنین کانتینری دارای وسایلی برای ایمن نگه داشتن محموله در حین حمل‌ونقل است. اما محموله تا پایان راه باز می‌ماند، بنابراین این سکو برای حمل‌و‌نقل محموله‌های “ظریف” که حساس به شرایط آب و هوایی هستند، مناسب نیست. اما برای حمل و نقل موتور هواپیما، کامیون و قطعات ماشین آلات ضروری است، چرا که جایگزین دیگری وجود ندارد.

کانتینر یخچالی 40 فوتی

کانتینر یخچالی 40 فوتی

 • حداکثر وزن ناخالص: 67200 پاوند = 30480 کیلوگرم
 • کانتینر: 4370 کیلوگرم
 • حداکثر بار: 26110 کیلوگرم
 • ظرفیت بار (حجم): 60.2 مترمکعب

حمل‌ونقل کانتینری نه تنها مدرن‌ترین روش حمل‌ونقل است، بلکه مقرون به صرفه‌تر نیز می‌باشد. کانتینرهای یخچالی 40 فوتی عمدتاً برای حمل‌ونقل و نگهداری محموله‌های بسته‌بندی‌شده استفاده می‌شوند. کانتینر یخچالی کاملاً به عنوان یک انبار-یخچال مورد استفاده قرار گرفته‌است. با توجه به درجه بالایی از قابلیت اطمینان و کیفیت جهانی آن، تقاضا برای این نوع کانتینرهای دریایی بالا است. کانتینرهای یخچال‌دار با توجه به قابلیت‌هایی که دارند برای حمل‌ونقل و نگهداری کالا بسیار مناسب هستند و به‌عنوان یک یخچال کلی نیز استفاده می‌شوند.

کانتینر 40 فوتی با ظرفیت افزایش‌یافته (High Cube)

کانتینر 40 فوتی با ظرفیت افزایش‌یافته (High Cube)

 • حداکثر وزن ناخالص: 67200 پاوند = 30480 کیلوگرم
 • کانتینر: 9150 پاوند = 4150 کیلوگرم
 • حداکثر بار: 58050 پاوند = 26330 کیلوگرم
 • ظرفیت بار (حجم): 2697 فوت مکعب = 76.4 مترمکعب

ظرفیت حمل کانتینر High Cude چهل فوتی با ظرفیت افزایش‌یافته 30.48 تن است. درهای محفظه بار مجهز به عایق هستند و قفل درها باعث سفتی داخل کانتینر می‌شود. به عنوان یک قاعده، محفظه بار کانتینر مجهز به یک درب جانبی اضافی است که بارگیری و تخلیه کالا را تسهیل می‌کند. یک کانتینر 40 فوتی برای حمل محموله‌های بزرگ کالا که نیاز به شرایط نگهداری و حمل‌ونقل خاصی دارند مناسب است. همچنین در برابر آتش و ضربه نیز مقاوم می‌باشد. از این کانتینرها به‌طور فعال برای مسیرهای طولانی و بین‌المللی استفاده می‌کنند.

کانتینر یخچال 40 اینچی مکعبی بلند (High Cube)

کانتینر یخچال 40 اینچی مکعبی بلند

 • حداکثر وزن ناخالص: 67200 پاوند = 30480 کیلوگرم
 • کانتینر: 4200 کیلوگرمی
 • حداکثر بار: 26280 کیلوگرم
 • ظرفیت بار (حجم): 66.1 مترمکعب

تفاوت مثبت و اصلی کانتینر یخچالی 40 اینچی با ظرفیت افزایش‌یافته (High Cube) داشتن حجم داخلی اضافی برای محموله حدود 5 هزار کیلوگرم است. حمل محموله‌های کوچک یا محموله‌هایی با بسته‌بندی‌های کوچک با این مدل کانتینرهای دریایی راحت‌تر است. کانتینر یخچال‌دار (High Cube)  دارای ابعاد کلی استاندارد است، بنابراین برای استفاده در کامیون‌ها و حمل‌ونقل ریلی کالا مناسب می‌باشد. در کانتینری با بدنه عایق حرارتی، پارامترهای دمایی مشخص ‌شده ایجاد و برای مدت طولانی حفظ می‌شوند: گرمایش، سرمایش و انجماد، که امکان حمل‌ونقل کالا را در فواصل طولانی فراهم می‌کند.

کانتینر استاندارد دریایی ۴۰ فوتی

کانتینر دریایی استاندار ۴۰ فوتی

 

مشخصات چند مدل کانتینر دریایی

مشخصات چند مدل کانتینر دریایی

پالت اروپایی کانتینرهای دریایی

پالت اروپایی کانتینرهای دریایی

کانتینرهای جهانی

کانتینر باری روسی (برای 3، 5، 20، 24 تن) جهانی (تناژ بزرگ و متوسط)، GOST 8477-79

کانتینر 3 تنی

 • وزن ناخالص: 3 تن
 • ظرفیت بار (حجم): 5.16 مترمکعب

کانتینر 5 تنی

 • وزن ناخالص: 5 تن
 • ظرفیت بار (حجمی): 10.4 مترمکعب

کانتینر 20 تنی

 • وزن ناخالص: 20 تن
 • ظرفیت بار (حجمی): 30.6 مترمکعب

کانتینر 24 تنی

 • وزن ناخالص: 24 تن
 • ظرفیت بار (حجمی): 32.7 متر مکعب

کانتینرهای جهانی مشمول حمل‌ونقل جاده‌ای، دریایی و ریلی هستند. کانتینرهای 3 و 5 تنی برای حمل‌ونقل وسایل شخصی و همچنین برای ارسال مواد غذایی و کالاهای صنعتی بسیار محبوب هستند. در کانتینرهای دریایی با ظرفیت متوسط​ 20 و 24 تن، می‌توانید بار را براحتی بارگیری کنید و آن را به درستی توزیع کنید. تمام اجسام به طور ایمن ثابت می‌شوند تا از امکان جابجایی محموله و آسیب در داخل کانتینر جلوگیری شود، همچنین برای ایمنی و امنیت محموله درب محکم بسته می‌شود.

کانتینرهای مخزنی

برای کانتینرهای مخزنی، سامانه بین‌المللی انواع زیر را ارائه داده‌است:

 • کانتینر مخزنی IMO0 طبق طبقه‌بندی T1-T6، برای حمل‌ونقل و نگهداری مواد غذایی و کالاهای غیرخطرناک (آب، آب میوه، شیر و غیره) در نظر گرفته شده‌است.
 • کانتینر مخزنی IMO2 طبق طبقه‌بندی T7-T10، برای حمل‌ونقل مواد شیمیایی غیرخطرناک طراحی شده‌است.
 • کانتینر مخزنی IMO1 طبق طبقه‌بندی T11-T22، امکان حمل مواد شیمیایی خطرناک (اسیدها، قلیاها، مواد شیمیایی خانگی و غیره) را نشان می‌دهد.
 • کانتینر مخزنی IMO50 طبق طبقه‌بندی T50، ایمن‌ترین کانتینر برای نگهداری و حمل‌ونقل گاز مایع و سایر مواد قابل ‌اشتعال است که نیاز به فشار معینی در مخزن دارند.

طبق دستورالعمل مخزن قابل حمل (Portable Tank)، سیستمی از کدهایT، از T1 تا T75 استفاده می‌شود.

رایج ترین:

T11: فشار کاری 4 بار، تخلیه پایین‌تر (آنالوگ IMO1)

T14: فشار کاری 4 بار، تخلیه بالا

T4: فشار کاری 1.77 بار

T50: کانتینر مخزن گاز

زنجیر و کابل کانتینرهای دریایی

زنجیر و کابل کانتینر دریایی

علامت‌گذاری کانتینر

با توجه به اینکه کانتینرهای دریایی وسیله حمل‌ونقل برای انتقال کالا نه تنها در داخل یک کشور، بلکه بین کشور‌ها است، باید علاوه بر اندازه استاندارد، در حین حمل ایمن نیز باشد. این موضوع با طراحی، انتخاب مواد استفاده‌شده و دوام آن‌ها به دست می‌آید. برای تأیید این موضوع، بر روی کانتینر یک پلاک اطلاعاتی مطابق با کنوانسیون کانتینرهای ایمن (CSC- Convention for Safe Containers) که توسط مرجع صلاحیت و نظارت کشور مبدا (در صورت وجود) یا کشور دیگری صادر شده‌، چسبانده می‌شود. کانتینری که این برچسب را داشته باشد برای کشورهایی که CSC را امضا کرده‌اند، تاییدیه ایمنی محسوب می‌شود.

تأییدیه ایمنی CSC در سمت چپ درب کانتینر، معمولاً در پایین درب، چسبانده می‌شود. پلاک باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

 1. کشوری که تأییدیه و شماره تأییدیه را صادر کرده‌است. کشوری که تأییدیه را اعطا کرده‌ باید با علامت متمایز مورد استفاده برای نشان دادن کشور رجیستر شده وسایل نقلیه موتوری در ترافیک بین‌المللی مشخص شود.
 2. تاریخ (ماه و سال) ساخت.
 3. شماره شناسایی کانتینر اختصاص داده شده توسط سازنده، یا برای کانتینرهای موجود که این شماره برای آن‌ها ناشناخته است، شماره اختصاص داده شده توسط اداره.
 4. حداکثر وزن ناخالص عملیاتی (کیلوگرم و پاوند)
 5. وزن انباشته مجاز در 1.8 گرم (کیلوگرم و پاوند)، که در آن g شتاب ناشی از گرانش است.
 6. مقدار بار در آزمایش عرضی برای صلبیت سازه (کیلوگرم و پاوند)
 7. استحکام دیواره انتهایی (تنها در صورتی که دیوارهای انتهایی برای بار کمتر یا بیشتر از 0.4 حداکثر بار مجاز، یعنی 0.4 R طراحی شده باشند، روی صفحه نشان داده شده است)
 8. مقاومت دیواره جانبی (تنها در صورتی که دیوارهای جانبی برای بار کمتر یا بیشتر از 0.6 حداکثر بار مجاز، یعنی 0.6 R طراحی شده باشند، روی صفحه نشان داده شده است)
 9. تاریخ (ماه و سال) اولین بازرسی نگهداری کانتینر جدید و تاریخ (ماه و سال) بازرسی‌های بعدی در صورت استفاده از پلاک برای این منظور.

حجم‌ها و روش‌های آزمایش اجباری کانتینرهای دریایی در استانداردهای ISO-1496 آمده‌است.

به منظور اطمینان از انتقال بدون مانع و ایمن کالا در حمل‌ونقل بین‌المللی از طریق گذرگاه‌های مرزی، کانتینرها با پلاک (مجوز برای حمل و نقل زیر گمرک) عرضه می‌شوند که نشان‌دهنده تأیید حمل با مهروموم گمرکی است. این پلاک مطابقت کانتینر با ظرفیت بزرگ را با الزامات کنوانسیون گمرکی در مورد کانتینرها تأیید می‌کند و همراه داشتن آن هنگام حمل کالا در کانتینرهایی با ظرفیت بالا در ترافیک بین‌المللی اجباری است.

کانتینر همچنین ممکن است حاوی صفحاتی با اطلاعات مربوط به سازنده، مالک و اپراتور کانتینر، شرایط (ماه و سال) تعمیرات اساسی بعدی (از جمله در دیواره‌های جانبی کانتینر) باشد.

مشخصات پلاک کانتینرهای دریایی

معمولاً همه صفحات در یک مکان تجمیع می‌شوند. نمونه‌ها و نوع صفحات در شکل بالا نشان داده شده‌است.

دیگر علائم مورد استفاده در کانتینرهای دریایی

کانتینر حمل و نقل هوایی و زمینی

نمادی برای تعیین کانتینری که در حمل‌ونقل هوایی و زمینی استفاده می‌شود

نماد باید در گوشه سمت چپ بالای دیوارهای انتهایی و گوشه‌های سقف مجاور و همچنین در گوشه سمت چپ بالای دیواره‌های جانبی کانتینر قرار گیرد. رنگ نماد باید سیاه باشد. اگر رنگ خود کانتینر مشکی است، باید از تابلویی با رنگ مناسب، ترجیحاً سفید، به عنوان زمینه استفاده شود.

علامت هشداردهنده خطر برق در کانتینر

علامت هشداردهنده خطر برق

کانتینر مجهز به نردبان‌های جانبی، باید دارای نماد خطر الکتریکی باشد، یک نماد سیاه رنگ در پس زمینه زرد که توسط یک حاشیه سیاه احاطه شده‌است. علامت باید در کنار پله‌ها قرار گیرد.

علامت ارتفاع برای کانتینر

علامت ارتفاع برای کانتینر با بیش از 2.6 متر ارتفاع (8 فوت 6 اینچ)

کانتینرهای دریایی با ارتفاع بیش از 2.6 متر (8 فوت 6 اینچ) به صورت زیر مشخص می‌شوند:

 1. علامت ارتفاع در دو طرف کانتینر اعمال می‌شود.
 2. نوارهای سیاه و زرد متناوب باید بر روی اعضای بالایی هر قاب انتهایی و دیوارهای جانبی مجاور اتصالات زانویی قرار گیرند.

تابلوهای ارتفاع کانتینر با ارتفاع بیش از 2.6 متر (8 فوت 6 اینچ) حاوی گروه‌هایی از اعداد سیاه رنگ در پس‌زمینه زرد است که با حاشیه سیاه احاطه شده‌است. منظور از گروه بالای اعداد، ارتفاع کانتینر بر حسب متر با دقت 0.1 است که مقدار آن نباید از ارتفاع واقعی کمتر باشد. گروه پایین اعداد نشان‌دهنده ارتفاع بر حسب فوت و با دقت به فوت است که مقدار آن نباید از ارتفاع واقعی کمتر باشد.

بسته به شرایط عملیاتی و ماهیت محموله (مثلاً کالاهای خطرناک) ممکن است علائم دیگری بر روی کانتینر اعمال شود.

محل قرارگیری تابلوهای اصلی و اضافی روی کانتینر

محل قرارگیری تابلوهای اصلی و اضافی روی کانتینر

علائم اجباری (کد مالک، شناسه دسته تجهیزات، شماره سریال، شماره کنترل، کدهای اندازه و نوع) باید بر اساس نمودار نشان داده شده در شکل تا حد امکان دقیق روی کانتینرهای دریایی قرار گیرند.

اندازه و نوع کانتینر روی سقف و دیوار انتهایی اختیاری است.

علامت گذاری “NET/MACCA NET” اختیاری است.

اتصال سنسور سیستم شناسایی خودکار تجهیزات (AI) اختیاری است.

سنسور سیستم شناسایی خودکار تجهیزات (AIS) باید بر روی کانتینر مطابق با ISO -10374 قرار گیرد.

هر علامت دیگری باید به‌ گونه‌ای روی کانتینر چسبانده شود که با محل قرارگیری علائم اصلی این استاندارد تداخلی ایجاد نکند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برچسب زدن کانتینر، به ISO- 6346 مراجعه کنید.

محل قرارگیری مشخصات کانتینر

محل قرارگیری مشخصات کانتینر

حدود آسیب مجاز برای کانتینر

سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) حداقل و حداکثر ابعادی را که باید برای تجهیزات کانتینری حفظ شود (با تلورانس) توصیف می‌کند. برای تعیین نیاز به تعمیر آسیب تجهیزات، مؤسسه بین‌المللی صاحبان کانتینرهای دریایی (IICL)  تلورانس‌های اضافی را ایجاد کرده که بالاتر از استانداردهای ISO هستند و عبارتند از:

 • 5 میلی‌متر (3/16 اینچ) برای ستون‌های گوشه، پانل جلو، درها (شامل ضمیمه ها)، اعضای متقاطع بالا و پایین، اتصالات
 • 10 میلی‌متر (3/8 اینچ) برای سایر اجزای تجهیزات کانتینر

با این حال، استانداردهای ISO برای اندازه‌گیری مورب‌ها و فواصل در همه سطوح بین اتصالات زانویی مورد نیاز است (اندازه گیری ها باید از مرکز سوراخ های اتصال انجام شود).

اندازه‌گیری‌های اصلی تجهیزات کانتینری توسط ISO و IICL به‌عنوان محدودکننده تعریف شده‌اند و امکان تشخیص تجهیزات کانتینری را به‌عنوان تجهیزاتی مناسب برای حمل‌ونقل ایمن کالا فراهم می‌کنند.

اگر میزان آسیب به تجهیزات کانتینرهای دریایی کمتر یا بیشتر از حد معین باشد، تجهیزات کانتینری مشمول تعمیر اجباری می‌شوند.

تیرهای بالایی و پانل های جانبی (ریل‌های جانبی بالا، پانل‌های جانبی)

OUTWARDS: حداکثر 10 میلی‌متر فراتر از لبه‌های بیرونی اتصالات

UPWARDS: حداکثر 4 میلی‌متر بالاتر از خط کشیده‌شده روی سطوح بالایی اتصالات (برای تیرها و ریل‌ها)

تیرهای پایینی طولی (ریل‌های جانبی پایینی)

OUTWARDS: حداکثر 10 میلی‌متر فراتر از خط کشیده‌شده در طرفین اتصالات

UPWARDS: نه زیر خط کشیده‌شده روی سطوح پایینی اتصالات

تیرهای عرضی فوقانی جلو و در (عقب) (front and door headers)، پانل جلو و درب (front and door panels)

OUTWARDS: حداکثر 5 میلی‌متر فراتر از خط کشیده‌شده روی سطوح انتهایی اتصالات

UPWARDS: (هدرها) حداکثر 4 میلی‌متر بالاتر از خط کشیده‌شده روی سطوح بالایی اتصالات

تیرهای عرضی پایینی جلو و درب (عقب) (front and door sills for 20’ cntrs)، تیرهای عرضی پایینی درب (عقب) (door sills for 40′ cntrs)

OUTWARDS: حداکثر 5 میلی‌متر فراتر از خط کشیده‌شده روی سطوح انتهایی اتصالات

DOWNWARDS: نه زیر خط کشیده‌شده روی سطوح پایینی اتصالات

تیرهای متقاطع پایینی جلو (پایه جلو برای 40 سانتی‌متر)

OUTWARDS: سطح جلویی تیر متقاطع باید حداقل یک میلی‌متر از خط کشیده‌شده روی سطوح انتهایی اتصالات فاصله داشته باشد.

DOWNWARDS: نه زیر خط کشیده شده روی سطوح پایینی اتصالات

پست‌های گوشه‌ای در کانتینرهای دریایی (Corner Posts)

Inwards: عمق تغییرشکل بدون توجه به طول و محل آن نباید از 25 میلی‌متر تجاوز کند. اگر دو یا چند فرورفتگی وجود داشته باشد، عمق هیچ یک از آن‌ها نباید از 15 میلی‌متر تجاوز کند.

OUTWARDS: حداکثر 5 میلی‌متر از یک خط کشیده‌شده بین دو صفحه عمودی ستون‌های گوشه و وجوه انتهایی اتصالات

پانل‌های سقف (Roof Panels)

DOWNWARDS: عمق تغییرشکل بدون توجه به طول و محل آن نباید از 35 میلی متر تجاوز کند.

OUTWARDS: حداکثر 4 میلی‌متر بالاتر از خط کشیده‌شده روی سطوح بالایی اتصالات

اعضای متقاطع، پایه‌های بیرونی، کناره‌های جیب لیفتراک و ریل‌های تونل L شکل

DOWNWARDS: سطوح زیرین باید حداقل 1 میلی‌متر از خط کشیده‌شده روی سطوح پایین اتصالات فاصله داشته باشند.

INWARDS: fork-lift pocket sides

بخش‌های یک کانتینر دریایی

محدودیت‌های استاندارد آسیب IICL و ISO برای برخی از اجزای کانتینرهای دریایی

بند جیبی لیفتراک:

DOWNWARDS: حداقل 10 میلی‌متر از خط کشیده‌شده روی سطوح پایین اتصالات پایین

UPWARDS: زیر را ملاحظه نمایید (ارتفاع باز شدن جیب لیفتراک بالابر)

ابعاد بازشو جیب لیفتراک:

 • عرض

O  برای جیب‌های باردار (Loaded Pockets): حداقل 345 میلی‌متر

O  برای جیب‌های خالی (Empty Pockets): حداقل 295 میلی‌متر

 • ارتفاع:

O  برای جیب‌های باردار (Loaded Pockets): حداقل 105 میلی‌متر

O  برای جیب‌های خالی (Empty Pockets): حداقل 92 میلی‌متر

تونل (Gooseneck Tunnel):

 • طول

O  حداقل 3140 میلی‌متر

o  حداکثر 3510 میلی‌متر

 • عرض (Width of Tunnel Opening)

o  حداقل 1019 میلی‌متر

o  حداکثر 1042 میلی‌متر

 • ارتفاع دهانه تونل (BT)

o حداقل 107 میلی‌متر

o حداکثر 130 میلی‌متر

ابعاد باز شدن درب:

 • عرض: حداقل 2281 میلی‌متر
 • ارتفاع:

o برای کانتینرهای دریایی بلند 8 اینچی حداقل 2129 میلی‌متر

o برای کانتینر با 8.5 فوت ارتفاع (کانتینر با ارتفاع  8 فوت”6 اینچ) حداقل 2256 میلی‌متر

o برای کانتینر با 9.5  فوت ارتفاع (کانتینر با ارتفاع  9 فوت′ 6 اینچ) حداقل 2560 میلی‌متر

شناسایی و علامت‌گذاری کانتینرهای دریایی

شناسایی کانتینرهای دریایی

شناسایی کانتینرهای دریاییعلامت گذاری کانتینر دریایی

علامت گذاری کانتینر دریایی

 

منبع:

konteyner-40-futov

اخبار مرتبط

دیدگاه بگذارید

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید

آخرین مطالب